Thủ tục hành chính > Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử > Chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


CHỮ KÝ SỐ

Phần mềm quản lý và ký chữ ký số chuyên dùng

Ngày cập nhật: 19/03/2018 10:12:43 SA


   1. Phần mềm quản lý thiết bị (DriverToken): gca01-client-v2.0 

          + gca01-client-v2-x32-8.3

          + gca01-client-v2-x64-8.3

   2. Phần mềm ký số: vSignPDF 3.1.4

          +x32

          +x64

   3. Phần mềm ký số: vSign 2.3.3a

          + x32

          + x64

          


Lần xem: 624  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Phần mềm quản lý và ký chữ ký số chuyên dùng