Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh

Ngày cập nhật: 01/07/2018 8:34:27 SA

Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Trị. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị là đơn vị cấp 1 của tỉnh có mã định danh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT là 000.00.00.H50.

Mã định danh tỉnh Quảng Trị theo QCVN 102:2016/BTTTT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc UBND tỉnh là đơn vị cấp 2 có mã định danh được xác định theo quy cách là 000.00.Y1Y2.H50; trong đó Y1Y2 là thứ tự tăng dần của các sở, ban ngành và địa phương, nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9 (chẳng hạn:Sở Y tế có mã định danh là  000.00.03.H50 ). Các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị cấp 3 có mã định danh được xác định theo quy cách 000.Z1Z2.Y1Y2.H50; trong đó Z1Z2 là thứ tự tăng dần của các đơn vị trực thuộc các sở, ban ngành và địa phương, nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9 (chẳng hạn: Trung tâm Y tế TP. Đông Hà có mã định danh là 000.15.03.H50). Các đơn vị trực thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 3 là đơn vị cấp 4 có mã định danh được xác định theo quy cách V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.H50 (chẳng hạn: Trạm Y tế Phường 1 - TP. Đông Hà có mã định danh là 001.15.03.H50).

Mã định danh là công cụ dùng để xác định (phân biệt) các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Quảng Trị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; đồng thời phục vụ kết nối các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

                                                  THIỆN ĐẠT

Lần xem: 127  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước