Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật: 19/06/2018 9:21:57 SA

Ngày 19/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng khóa tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành trong tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đến dự và phát biểu khai giảng khóa tập huấn.

Đ/c Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT và TT

phát biểu khai giảng khóa tập huấn - Ảnh: Thiện Đạt

Khóa tập huấn được tổ chức trong 5 ngày với 5 lớp, cho hơn 150 cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ văn thư các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Kế hoạch số 1066/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  năm 2018 và Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020; qua đó góp phần đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng chữ ký số và chứng thực điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước.

          Kết thúc khóa tập huấn này, Sở Thông tin và Truyền thông mời Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai tiếp 01 lớp tập huấn chuyên sâu cho đối tượng cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; qua đó nhằm giúp các cán bộ chủ động trong việc tham mưu triển khai ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị công tác.

THIỆN ĐẠT

Lần xem: 153  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
  Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước