Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động > Nội dung chi tiết
 |   -  Đăng Nhập    


Nội dung chi tiết

Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2018

Ngày cập nhật: 20/03/2018 7:54:59 SA

Ngày 15/3/2018, Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Khối; đồng chí Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Khối; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan trong khối gồm: Sở Y tế; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Hội nghị đã thông qua dự thảo giao ước thi đua năm 2018 của Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội; tiêu chí thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 của các đơn vị trong khối.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, hội nghị đã thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2018 theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của khối thi đua; Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh phát động; Thống nhất và cam kết thực hiện tốt nội dung tiêu chí thi đua của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động của khối, đoàn kết xây dựng khối vững mạnh, phấn đấu đạt khối thi đua xuất sắc năm 2018; Nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường tinh thần phối hợp, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc và phương pháp công tác; Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ; Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, áp dụng có hiệu quả tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào việc giải quyết các TTHC; Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn khối hoàn thành thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2018; Các đơn vị trong khối tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, biện pháp, quy định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan; Triệt để thực hành tiết kiệm, kiên quyết chống tham ô, lãng phí, tệ quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; Nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn minh cơ sở; Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCCVC-LĐ; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tập trung chỉ đạo khắc phục những mặt yếu, khâu yếu trong công tác của các ngành; Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”, không có tổ chức Đảng yếu kém; Xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị vững mạnh; nội bộ đoàn kết, thống nhất; Xây dựng cơ quan văn hoá; xây dựng gia đình cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu;

Nhân dịp này, lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2018./.


Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua

Tin: PHƯƠNG THẢO - Ảnh: THANH TÙNG


Lần xem: 204  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018
  Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025”
  UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2018)
  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
  Tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2018 tại Quảng Trị
  Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  Ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2018
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thông tin và Truyền thông
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018