Tuyên truyền về giảm nghèo bền vững
 |   -  Đăng Nhập    


Giảm nghèo bền vững

Lịch    
Vĩnh Linh chú trọng triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm
Cập nhật: 9/10/2018

 Tại Quảng Trị, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được xem là nhiệm vụ trọng tâm của việc thực hiện xây ...

Xem tiếp

Tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho đoàn viên thanh niên Quảng Trị
Cập nhật: 9/10/2018

Sáng ngày 25/9/2018, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ phối hợp với Tỉnh ...

Xem tiếp

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018
Cập nhật: 21/9/2018

Ngày 19/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ...

Xem tiếp

Đối thoại “Chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế hộ” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
Cập nhật: 19/9/2018

Ngày 18/9/2018, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh tổ chức đối thoại “Chính sách hỗ ...

Xem tiếp

TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CHO CỰU CHIẾN BINH
Cập nhật: 10/9/2018

Ngày 6/9/2018, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp Hội CCB tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận ...

Xem tiếp

Đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế hộ
Cập nhật: 6/9/2018

Hội LHPN tỉnh, UBND huyện Cam Lộ và Hội LHPN huyện Cam Lộ vừa tổ chức buổi đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ...

Xem tiếp

Mô hình sản xuất nông sản sạch Triệu Phong
Cập nhật: 4/9/2018

Dự án Phát triển chuỗi giá trị địa phương vừa tổ chức chuyến tham quan mô hình sản xuất nông sản sạch Triệu ...

Xem tiếp

Đối tượng và phạm vi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Cập nhật: 22/8/2018

Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục ...

Xem tiếp

Một số mục tiêu chính của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Cập nhật: 22/8/2018

Tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra một số mục tiêu chính của ...

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Hội thảo thực trạng, giải pháp về giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách người có công
Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ đoàn huyện Đakrông
Tập huấn nghiệp vụ vốn vay ủy thác cho cán bộ đoàn cơ sở huyện Vĩnh Linh