Trang chủ
 |   -  Đăng Nhập    


   Tin mới   
  
Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
  
Khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Triệu Phong
  
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
  
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
  
Bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
  
Những kết quả đáng ghi nhận của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị trong 9 tháng đầu năm 2018
  
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 về Bưu chính, Viễn thông và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
  
Quảng Trị hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì
  
Chuyển đổi mã mạng từ 11 số về 10 số của các doanh nghiệp viễn thông
  
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018
  
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 và 8/2018
  
Thống nhất tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Triệu Phong
  
Tập huấn triển khai nhiệm vụ số hóa truyền hình mặt đất năm 2018
  
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng
  
Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030

Văn bản chỉ đạo

V/v lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình
Cập nhật: 5/6/2018

Ngày 31/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 1635/BTTTT-CTS ngày 28/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai đề án truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm III. Để có cơ sở cho Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh lập danh sách hộ nghèo, hộ cân nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh (DTH) và đầu thu số truyền hình mặt đất DVB-T2, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Xem tiếp
TIN, BÀI KHÁC
V/v Tuyên truyền Giải thưởng "Vô lăng vàng"
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị