Tin tức - Sự kiện > Công nghệ thông tin
 |   -  Đăng Nhập    


Công nghệ thông tin

Lịch    
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cập nhật: 4/10/2018

Ngày 27/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiếtthi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ...

Xem tiếp

Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
Cập nhật: 4/10/2018

Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 4339/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 ...

Xem tiếp

Quảng Trị ban hành Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030
Cập nhật: 3/8/2018

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1765/QĐ-UBND ban hành Đề án: Xây dựng mô ...

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Cập nhật: 17/7/2018

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử ...

Xem tiếp

Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị
Cập nhật: 16/7/2018

Trong 2 ngày 14 và 15/7/2018 tại Quảng Trị, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Trị, Sở ...

Xem tiếp

Quảng Trị ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
Cập nhật: 1/7/2018

Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND ban hành danh sách mã định danh ...

Xem tiếp

Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
Cập nhật: 19/6/2018

Ngày 19/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng khóa tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số ...

Xem tiếp

Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
Cập nhật: 23/2/2018

Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT Quy ...

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
Cập nhật: 12/2/2018

Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình ...

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
Quảng Trị liên tục tăng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh
Giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số tại Quảng Trị
Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Đào tạo nâng cao kiến thức quản trị mạng và khai thác thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 3)
Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Quảng Trị tăng 10 bậc về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
Chương trình giao lưu, hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh Bắc Trung bộ
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh.
Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh Quảng Trị công bố kết qủa đánh giá xếp hạng Quang Tri ICT Index 2015
Ký kết bàn giao Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị
Luật An toàn thông tin mạng - Nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam
Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đakrông
Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương phiên bản mới Cổng thông tin điện tử
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Trị năm 2015 tăng 10 bậc
Sơ kết giai đoạn II - Bước 3 Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015
Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử
Sở Thông tin và truyền thông Quảng Trị tổ chức khóa đào tạo quản trị mạng trên nền tảng Linux
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị
Tập huấn ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử tại huyện Vĩnh Linh
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Công ty Bkav tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng
Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ triển khai lắp đặt hệ thống máy vi tính tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
Dự thảo Quy chế thuê dịch vụ CNTT trong CQNN
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị dẫn đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2013.
Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Khuyến khích cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức khóa đào tạo CCNA Security
Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020
Phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp cho các cơ quan nhà nước
Khai mạc Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2013
UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh
Triển khai thí điểm liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ và các Sở Thông tin Truyền thông
Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số sẽ được kéo dài đến hết năm 2015
Hội thảo Giải pháp điện toán đám mây – Xu hướng mới cho CNTT
Bộ TT&TT rà soát các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT
Gấp rút hoàn thiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011-2020
Khắc phục lỗ hỏng bảo mật nghiêm trọng của MS. Windows
Hội thảo Hợp tác Việt – Nhật ứng dụng CNTT cảnh báo môi trường và giảm nhẹ thiên tai
Việt Nam tăng 3 bậc xếp hạng cạnh tranh công nghệ thông tin 2011
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
Vai trò và nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông đối với việc điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam