Quản lý nhà nước > Viễn thông > Văn bản chỉ đạo
 |   -  Đăng Nhập    


Văn bản chỉ đạo

Lịch    
V/v lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình
Cập nhật: 5/6/2018

Ngày 31/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 1635/BTTTT-CTS ngày 28/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai đề án truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm III. Để có cơ sở cho Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh lập danh sách hộ nghèo, hộ cân nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh (DTH) và đầu thu số truyền hình mặt đất DVB-T2, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Xem tiếp

Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 11/10/2017

.

Xem tiếp

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Gis chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 17/4/2017

Xem tiếp

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 28/6/2016

.

Xem tiếp

Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 24/7/2014

Quyết định được áp dụng đối với các chủ điểm truy cập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xem tiếp

Danh sách trò chơi trực tuyến G1
Cập nhật: 28/10/2016

Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được phê duyệt nội dung, kịch bản đang phát hành và ngừng lưu hành tại Việt Nam được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Xem tiếp

Bộ TT&TT ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường
Cập nhật: 14/3/2014

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT về Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn ...

Xem tiếp

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Cập nhật: 15/4/2014

Thực hiện Công văn số 1403/UBND-VX ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và thông báo thời gian ký kết hợp đồng và chuyển đổi cụ thể cho các đơn vị đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng. Văn bản download tại đây

Xem tiếp

Hướng dẫn thực thi pháp luật về viễn thông theo tinh thần Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011
Cập nhật: 14/3/2014

Với vai trò là ngành kinh tế dịch vụ kỹ thuật thuộc cơ sở hạ tầng quốc gia như các ngành giao thông, điện, nước, v.v... ngành viễn thông đã gắn chặt với các hoạt động kinh tế xã hội khác và nhằm đảm bảo nhu cầu thông tin thiết yếu của mọi người dân. Bên cạnh đó viễn thông cũng là công cụ phục vụ trực tiếp sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đồng thời có quan hệ mật thiết với các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và là hạ tầng để truyền tải thông tin đại chúng, đặc biệt là lĩnh vực phát thanh, truyền hình và Internet (báo ...

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Ban hành hướng dẫn mới về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
Các tổ chức, cá nhân không sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông, sử dụng điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số để sử dụng tại Việt Nam
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Thủ tướng chỉ đạo: Tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
Phải đăng ký thông tin thuê bao viễn thông
Phải đăng ký thông tin thuê bao viễn thông
Doanh nghiệp viễn thông không được khuyến mại bằng việc giảm giá cước dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ viễn thông do Nhà nước quy định giá cụ thể