Quản lý nhà nước > Công nghệ thông tin > Tiêu chuẩn kỷ thuật
 |   -  Đăng Nhập    


Tiêu chuẩn kỹ thuật

Lịch    
Tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Cơ quan nhà nước
Cập nhật: 30/3/2012

1. Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ Trưởng Bộ TTTT về việc ban hành "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước".

Xem tiếp

Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung
Cập nhật: 30/3/2012

1. Văn bản số 1654/BTTTT-ƯDCNTT V/v: Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng,  tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg bao gồm:

Xem tiếp

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành một số Thông tư về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậ
Cập nhật: 30/3/2012

Theo đó, Bộ ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT “Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông” thay thế Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT. Thông tư số 07/2009/TT-BTTTT “Ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” thay thế Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT. Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT “Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp ...

Xem tiếp

Bắt buộc áp dụng chữ ký số cho 6 loại tiêu chuẩn
Cập nhật: 11/1/2012

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng vừa ký quyết định ban hành bắt buộc áp dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực ...

Xem tiếp