Quản lý nhà nước > Công nghệ thông tin > Chương trình dự án
 |   -  Đăng Nhập    


Chương trình dự án

Lịch    
Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010
Cập nhật: 13/12/2011

Tên dự án: Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010 Chủ đầu tư: Sở Tài chính Mục tiêu: Nhằm góp phần cải tiến quy trình nghiệp vụ, tăng cường hiệu qủa công tác quản lý và điều hành của các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, xây dựng một cơ sở dữ liệu số hóa về quản lý ngân sách và tài sản công trên địa bàn, đồng thời mở rộng các hình thức trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành.

Xem tiếp

Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Cập nhật: 13/12/2011

Tên dự án: Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Chủ đầu tư: Sở thông tin và Truyền thông Mục tiêu: Nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ công chức trong công tác quản lý nhà nước, từng bước hiện đại hóa các khâu trong quản lý nhà nước để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được thuận tiện, đáp ứng các yêu cầu cao trong xu thế phát triển hiện nay của đất nước.

Xem tiếp

Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 13/12/2011

Tên dự án: Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị Chủ đầu tư: Sở thông tin và Truyền thông Mục tiêu: Nhằm áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; Thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung và khai thác ứng dụng tại các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; Đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo tỉnh, năng lực tham mưu của các sở, ban ngànhcấp tỉnh và UBND các huyện, thị ...

Xem tiếp