Quản lý nhà nước > Bưu chính > Số liệu thống kê
 |   -  Đăng Nhập    


Số liệu thống kê

Lịch    
Danh sách các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông
Cập nhật: 12/9/2017

.

Xem tiếp

Danh sách các Bưu cục, điểm BĐ-VH xã, đại lý Bưu điện
Cập nhật: 21/12/2011

File danh sách đính kèm. Nguồn:Phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông

Xem tiếp

Danh sách các doanh nghiệp Bưu chính hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 21/12/2011

1. Bưu điện tỉnh Quảng Trị: - Địa chỉ: 291 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị - Điện thoại: (84-53) 851515 - Fax: (84-53) 855159 - Email: webmaster@vnpost.com.vn - Website: www.vnpost.com.vn

Xem tiếp