Quản lý nhà nước > Bưu chính
 |   -  Đăng Nhập    


Bưu chính

Lịch    
Danh sách các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông
Cập nhật: 12/9/2017

.

Xem tiếp

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
Cập nhật: 29/3/2012

Ngày 2/3/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập. Theo đó, Thông tư 07/2010/TT-BTTTT bổ sung khoản 3,4 của Điều 1 Thông tư13/2009/TT-BTTTT quy định: “Bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước vận chuyển bằng đường máy bay” và “Bảng phụ cước máy bay đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế vận chuyển bằng đường máy bay”.

Xem tiếp

Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính
Cập nhật: 29/3/2012

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2010/NĐ-CP sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về bưu ...

Xem tiếp

Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam
Cập nhật: 15/4/2014

Ngày 26  tháng 9  năm 2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Thông tư số25/2011/TT-BTTTT về quy định chi ...

Xem tiếp

Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Cập nhật: 21/12/2011

Căn cứ vào Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 1. Quan điểm  a) Bưu chính, viễn thông Việt Nam trong mối liên kết với tin học, truyền thông tạo thành cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, phải là một ngành mũi nhọn, phát triển mạnh hơn nữa, cập nhật thường xuyên công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Phát triển đi đôi với quản lý và khai thác có hiệu quả, nhằm tạo điều kiện ứng dụng và thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế ...

Xem tiếp

Phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghê thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến 2020
Cập nhật: 21/12/2011

Căn cứ quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị đến 2020. Ngày 28/2/2008 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 398/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghê thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến 2020.

Xem tiếp

QCVN 1-2008-BTTTT
Cập nhật: 21/12/2011

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích”

Xem tiếp

Danh sách các Bưu cục, điểm BĐ-VH xã, đại lý Bưu điện
Cập nhật: 21/12/2011

File danh sách đính kèm. Nguồn:Phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông

Xem tiếp

Danh sách các doanh nghiệp Bưu chính hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 21/12/2011

1. Bưu điện tỉnh Quảng Trị: - Địa chỉ: 291 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị - Điện thoại: (84-53) 851515 - Fax: (84-53) 855159 - Email: webmaster@vnpost.com.vn - Website: www.vnpost.com.vn

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Từ 15/7, phạt nặng hơn các vi phạm hành chính về bưu chính
Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam