Ứng cứu BCVT
 |   -  Đăng Nhập    


 

TIẾP NHẬN THÔNG TIN ỨNG CỨU VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MẠNG, MÁY TÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ


1.   Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính

STT

Họ tên

Trách nhiệm trong Đội

Vị trí/Chức vụ công tác

Cơ quan công tác/địa chỉ liên hệ

Số điện thoại di động

Email

1

Nguyến Thị Huyền

Lãnh đạo phụ trách trực tiếp

Phó Giám đốc Sở

Sở Thông tin và Truyền thông

Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

0913595014

nguyenthihuyenqt

@quangtri.gov.vn

2

Trần Thanh Tuấn

Đầu mối tiếp nhận và tổng hợp sự cố

Chuyên viên Phòng Quản lý CNTT

Sở Thông tin và Truyền thông

Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

0935869959

tranthanhtuan.sotttt

@quangtri.gov.vn

3

Trần Thanh Hà

Đội trưởng

Giám đốc Trung tâm CNTT và TT

Trung tâm CNTT và TT

Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

0944172468

tranthanhha

@quangtri.gov.vn

4

Võ Thanh Tùng

Đầu mối phụ trách kỹ thuật

Chuyên viên quản trị mạng

Sở Thông tin và Truyên thông

Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

0915630555

vothanhtung

@quangtri.gov.vn

5

Tống Việt Cường

Thành viên

Chuyên viên kỹ thuật mạng

Trung tâm CNTT và TT

Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

0914830868

tongvietcuong

@quangtri.gov.vn

6

Trần Thị Hoài Phương

Thành viên

Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin

Trung tâm CNTT và TT

Số 51 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

0905822510

tranhoaiphuong

@quangtri.gov.vn

(CV 576 ngày 19.10.2015)

2.   Đội ứng cứu sự cố máy tính mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông

2. Ông Lâm Công Sáng – Chuyên viên phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông – Thành viên

3. Ông Võ Thanh Tùng - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên  

(QĐ 28 ngày 08.04.2014)

3.   Đường dây nóng xử lý sự cố dịch vụ viễn thông  

TT

Doanh nghiệp

Địa chỉ

Tổng đài liên hệ

Ghi chú

1

Viễn thông Quảng Trị

20 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

119

Hổ trợ các dịch vụ viễn thông

2

Chi nhánh Viettel Quảng Trị

01 Hoàng Diệu, Đông Hà, Quảng Trị

18008198

Hổ trợ các dịch vụ viễn thông

0536.250.178

Hổ trợ các dịch vụ viễn thông

3

Chi nhánh FPT Quảng Trị

159 Quốc Lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị

0536.250.888

Hổ trợ dịch vụ Internet

4

Công ty Cổ phần truyền hình cáp Internet Miền Trung

75B Quốc Lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị

0533.520.520

0532.212.212

Hổ trợ dịch vụ truyền hình cáp

5

Chi nhánh Mobifone Quảng Trị

159 Quốc Lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị

18001090

Hổ trợ dịch vụ thông tin di động

6

Bưu điện tỉnh

191 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

19001900

Hổ trợ dịch vụ AVG

(CV 156 ngày 27.03.2015)