Đảng - Đoàn thể > Chi bộ Đảng
 |   -  Đăng Nhập    


Chi bộ Đảng

Lịch    
Sở Thông tin và Truyền thông: Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng
Cập nhật: 27/8/2018

Ngày 23/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ...

Xem tiếp

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018
Cập nhật: 7/2/2018

Ngày 30/01/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết công tác xây ...

Xem tiếp

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Cập nhật: 12/1/2018

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 12/03/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt ...

Xem tiếp

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Cập nhật: 27/10/2017

Ngày 25/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc ...

Xem tiếp

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017
Cập nhật: 22/9/2017

Ngày 21/9/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - ...

Xem tiếp

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020
Cập nhật: 22/4/2015

Ngày 20/4/2015, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ ...

Xem tiếp

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015
Cập nhật: 14/3/2014

(quangtri-ict) Ngày 02/10/2013, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015. Đến ...

Xem tiếp

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II
Cập nhật: 14/3/2014

Ngày 20 tháng 5 năm 2010, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ II,hướng tới Đại hội ...

Xem tiếp

Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cập nhật: 29/3/2012

Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Ban chỉ đạo cuộc vận động Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Trị và của Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng, chi bộ Sở bưu chính, Viễn thông đã phát động cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Sở và đơn vị trực thuộc Sở. Hội thi báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ là một hoạt động chính trị - xã hội của toàn Đảng, toàn dân trong cuộc vận động “ Học tập và làm 

Xem tiếp

TIN, BÀI KHÁC
Giải bóng chuyền - cầu lông Dân chính Đảng
Chi bộ Sở TTTT Quảng Trị đạt giải ba hội thi Bí thư chi bộ giỏi và cán bộ kiểm tra, giám sát giỏi
Chi Bộ Sở Thông tin và Truyền thông tham gia giải bóng chuyền- cầu lông lần thứ IX do Đảng ủy Dân chính Đảng Quảng Trị tổ chức
Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền Quảng Trị lần thứ II